Zinkoxydespray

Zinkoxydspray:

         
           
     
OMSCHRIJVING:
Zinkoxydspray bevat geen gfk;s.
Wordt gebruikt bij o.a. wonden, schaafplekken en eczeem.
Voor gebruik goed schudden.
Niet blootstellen boven de 50 graden en niet openen of doorboren.